Ga direct naar de content

Vakbondsleden

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 30 2002

Vakbondsleden
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 87e jaargang, nr. 4364, pagina 439, 31 mei 2002 (datum)
Rubrie k :
statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Het aantal vakbondsleden is tussen maart 1999 en maart 2001 met 17.000 afgenomen. In maart 2001 waren er nog 1,9 miljoen
mensen lid van een vakbond. Het aantal mannelijke leden is gedaald met 39.000, het aantal vrouwelijke leden is gestegen met 22.000.
Het ledenbestand van vakbonden bestond voor ruim een kwart uit vrouwen. In vergelijking met tien jaar geleden (1991) is het aantal
vrouwelijke vakbondsleden met ruim zestig procent gestegen en het aantal mannelijke leden gelijk gebleven.
Op lange termijn varieert het ledental van vakbonden aanzienlijk. Het ledental is in de eerste helft van de jaren tachtig gedaald en daarna
fors gestegen. In 1999 werd een top bereikt. Daarna is het ledental licht gedaald.
De fnv is veruit de grootste vakcentrale met ruim 1,2 miljoen leden. De cnv en de vakcentrale mhp zijn veel kleiner met respectievelijk
356.000 en 215.000 leden (per 31 maart 2001). Verder zijn 125.000 mensen lid van een vakbond die niet is aangesloten bij een vakcentrale.
Ledental vorig jaar ongeveer stabiel
De drie vakcentrales verloren in 2001 ruim 8000 leden op een totaal van circa 1,8 miljoen. De fnv boekte ledenwinst, het cnv en de
Vakcentrale mhp raakten leden kwijt. Winst en verlies worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door veranderingen in aansluiting van
vakbonden bij deze vakcentrales.
De fnv boekte in 2001 een ledenwinst van ruim 3000. Daarmee komt de grootste Nederlandse vakcentrale op 1,2 miljoen leden (per
1 januari 2002). De toename is voornamelijk een gevolg van de toetreding van de Marechausseevereniging tot de Algemene Federatie
van Militair Personeel. Hierdoor kreeg deze fnv-vakvereniging er bijna 6000 leden bij.
Het ledental van het cnv daalde in 2001 met 3000 tot 351.000. Deze daling is voornamelijk het gevolg van administratieve oorzaken. De
kleinste vakcentrale mhp verloor bijna 9000 leden en komt daarmee op 206.000 leden. De daling was het gevolg van het uittreden van een
vakbond.
figuur 1 figuur 2 figuur 3

Figuur 1. Vakbondsleden 1973-2001

Figuur 2. Vakbondsleden naar geslacht

Figuur 3. Ledental vakcentrales, 1 januari 2002

Copyright © 2002 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur