Ga direct naar de content

Vakbonden en welzijn

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 1 2021

Leden van een vakbond zijn gelukkiger met hun werk dan werknemers die geen lid zijn. Dat tonen Blanchflower en ­Bryson aan met behulp van enquêtedata. De relatie tussen lidmaatschap van een vakbond en tevredenheid over werk is veranderd over de tijd. Voor 2000 was de relatie nog negatief en na 2000 werd deze insignificant. Na 2010 wordt het effect positief. De waarschijnlijke oorzaak van de verandering is dat men steeds moeilijker vergelijkbaar werk vindt. Daarnaast vreesden vakbondsleden vroeger meer voor hun baan dan niet-leden. Dat verschil is over de tijd verdwenen.

Blanchflower, D.G. en A. Bryson (2020) Now unions increase job satisfaction and well-being. NBER Working Paper, 27720.

Auteur

Categorieën