Ga direct naar de content

Uitgelicht: Wishful thinking

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 19 2020

De huidige politiek op het gebied van milieu en ontwikkeling zou je kunnen karakteriseren als wishful thinking. Tot die conclusie komt Arsel na een beschouwing van het beleid dat nu gevoerd wordt om de Sustainable Development Goals te bereiken. Overheden zetten zowel in op vermindering van uitstoot als economische groei. Doordat het benodigde beleid voor deze doelen haaks op elkaar staat, worden effectieve maatregelen niet getroffen. Het belang van het klimaat moet boven dat van de economie worden gesteld om echte vooruitgang te bereiken. Enkel de erkennnen van het klimaatprobleem is niet genoeg om het op te lossen.

Arsel, M. (2020) The myth of global sustainability: environmental limits and (de)growth in the time of SDGs. ISS Working Paper, 662. Te vinden op repub.eur.nl.

Auteur

Categorieën