Ga direct naar de content

Uitgelicht: Vermogen erven

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 27 2020

Thomas Piketty zette in 2014 de toenemende vermogensongelijkheid op de agenda. Doordat vermogen een groter rendement haalt dan werken, leidt dit zonder erfbelasting tot grotere vermogensongelijkheid. Bij het CPB onderzochten Groot et al. de vermogensongelijkheid in Nederland op basis van CBS-microdata en gegevens over erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015. Hoewel vermogende huishoudens vaker erfenissen of schenkingen ontvangen, verandert de vermogensongelijkheid per saldo niet. Het vermogen wordt slechts overgedragen van de oudere en rijkere generatie op de volgende, minder vermogende, generatie.

Groot, S., M. Lever en J. Möhlmann (2019) Effect van erfenissen en schenkingen op vermogensongelijkheid en de rol van belastingen. CPB Notitie, december.

Auteur

2 reacties

 1. S.P.T. Groot
  4 jaar geleden

  We vergelijken de vermogensongelijkheid aan het begin van de onderzoeksperiode met de counterfactual, waarin we het initiële vermogen salderen met alle erfenissen en schenkingen tussen 2007 en 2015. Huishoudens waarvan het laatste lid in deze periode overlijdt nemen we in beide gevallen niet mee bij het bepalen van de vermogensongelijkheid.

  De hypothese in uw tweede alinea wordt bevestigd door ons onderzoek: huishoudens die een erfenis of schenking ontvangen waren ook zonder dit geld te ontvangen gemiddeld rijker geweest. Maar omdat de gangbare vermogensongelijkheidsmaatstaven relatief zijn (en niet absoluut), leidt het ontvangen van erfenissen en schenkingen door deze groep niet tot een toename van vermogensongelijkheid.

 2. J. de Vries
  4 jaar geleden

  Na het achterliggende artikel gelezen te hebben, deel ik de conclusie (nog) niet. Het is weliswaar zo dat rijke oudjes hun geld aan hun (nog) niet zo rijke kinderen geven, en dat dit op het moment van die transactie niet denivellerend werkt. Echter, ik mis de counterfactuals. Hoe rijk zouden die kinderen worden zonder die erfenis?

  Mijn hypothese is dat kinderen van rijke ouders gemiddeld beter in staat zijn zelf ook vermogen op te bouwen (door een hoger iq/betere opvoeding/beter netwerk). De erfenis vergroot de voorsprong van deze groep, en draagt daarmee dan op lange termijn wel degelijk bij aan toenemende vermogensongelijkheid.

  De wenselijkheid van dit alles is natuurlijk een discussie apart, maar het lijkt mij zuiver eerst een goed beeld te krijgen van welk effect een erfenis heeft op iemands vermogenspositie op de lange termijn.