Ga direct naar de content

Uitgelicht: Van school tot strijd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 28 2017

De vraag wat aan de basis van burgeroorlogen ligt, is bijzonder actueel gezien de huidige burgeroorlog in het voorheen toch goed ontwikkelde Syrië. Canavire-Bacarreza et al. argumenteren dat sterk uiteenlopende onderwijsniveaus de kans op binnenlandse strijd verhogen omdat de politieke voorkeuren van hoog- en laagopgeleide mensen vaak sterk verschillen. Ze analyseren de educatieniveaus voor 146 landen voor de periode 1950–2014 en vinden dat een toename van één standaardafwijking in educatieve polarisatie de kans op een burgeroorlog met 3,8 procent vergroot.

Studie van: Canavire-Bacarreza, G., M. Jetter en A. Montoya-Agudelo (2016) Polarized education levels and civil war. CESifo Working Paper, 6267.

Auteur

Categorieën