Ga direct naar de content

Uitgelicht: Uniform beprijzen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 4 2019

Is het mogelijk om de CO2-uitstoot te beperken en tegelijkertijd te voorkomen dat de uitstoot weglekt naar andere landen? Vollebergh et al. onderzoeken dit op basis van een modelanalyse. Hieruit blijkt dat een uniforme CO2-prijs de meeste uitstoot per euro bespaart, maar tot meer CO2-weglek leidt. Met een terugsluisoptie, zoals een subsidie op schone technologie voor vervuilende bedrijven, kan die CO2-weglek worden tegengegaan. In alle gevallen verschuift er echter werkgelegenheid van energie-intensieve sectoren naar minder energie-intensieve activiteiten.

Vollebergh, H., G. Romijn, J. Tijm et al. (2019) Economische effecten van CO2-beprijzing: varianten vergeleken. CPB/PBL Policy Brief, juni.

Auteur

Categorieën