Ga direct naar de content

Uitgelicht: Techreus versus start-up

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 17 2020

De afgelopen tien jaar namen de techreuzen, zoals Facebook, gezamenlijk honderden bedrijven over. Vooral de overname van start-ups die uit hadden kunnen groeien tot concurrenten roept mededingingsvragen op. Glick en Ruetschlin laten zien hoe de overnames van onder meer WhatsApp en Instagram cruciale rollen vervullen in het behoud van de dominante positie van Facebook. Het concurrentiebeleid, vooral gericht op het tegengaan van monopolies, biedt vrij spel voor de bigtech-oligopolisten.

Glick, M. en C. Ruetschlin (2019) Big tech acquisitions and the potential competition doctrine: the case of Facebook. Institute for New Economic Thinking Working Paper, 104.

Auteur

Categorieën