Ga direct naar de content

Uitgelicht: Sterren van weleer

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 5 2019

Grote bedrijven domineren de economie. Zogenoemde superstar-bedrijven lijken een steeds belangrijkere rol in de economie te gaan spelen, maar is dit ook zo? Gutiérrez en Philippon onderzoeken de evolutie van de rol van supersterren over de afgelopen zestig jaar. Ze concluderen dat het aandeel van deze bedrijven in de totale werkgelegenheid de afgelopen zestig jaar constant is gebleven. Belangrijker echter is dat de bijdrage van deze bedrijven in de groei van de totale arbeidsproductiviteit sinds de jaren zestig met veertig procent is afgenomen. De supersterren van de economie zijn niet meer wat ze waren.

Gutiérrez, G. en T. Philippon (2019) Fading stars. NBER Working Paper, 25529.

Auteur

Categorieën