Ga direct naar de content

Uitgelicht: Spaarzame bedrijven

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 28 2019

Niet-financiële bedrijven sparen steeds meer, maar investeren minder. Dit constateren Dao en Maggi op basis van bedrijfsdata uit de G7, Nederland en Zuid-Korea. Sinds het begin van de 21e eeuw zijn bedrijven niet langer netto-krediet­nemers maar kredietverschaffers voor de rest van de economie. Deze ontwikkeling vindt plaats in alle belangrijke sectoren en voornamelijk in grote bedrijven. Hogere winstgevendheid en lagere financieringskosten en belastingtarieven zijn de drijvende krachten achter de hogere besparingen. De spaartegoeden leiden niet tot extra kapitaalinvesteringen, maar tot een toename in liquide activa, zoals valuta, deposito’s en kortlopende schulden.

Dao, M.C. en C. Maggi (2018) The rise in corporate saving and cash holding in advanced economies: aggregate and firm level trends. IMF Working Paper, 18/262.

Auteur

Categorieën