Ga direct naar de content

Uitgelicht: Slachtofferskosten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 10 2019

De maatschappelijke kosten van criminaliteit zijn groter dan de directe schade. Ze omvatten namelijk ook het inkomensverlies bij slachtoffers. Bindler en Ketel brengen die in kaart door de gegevens van Nederlandse criminaliteitsslachtoffers te combineren met inkomensdata tussen 2005 en 2016. Het blijkt dat mensen die slachtoffer zijn geworden van criminaliteit, tot acht jaar na slachtofferschap een lager inkomen hebben en meer afhankelijk zijn van uitkeringen. Een eenvoudige globale berekening wijst uit dat het totale inkomensverlies door mishandeling ongeveer 350,7 miljoen euro per jaar bedraagt.

Bindler, A. en N. Ketel (2019) Scaring or scarring? Labour market effects of criminal victimisation. IZA Discussion Paper, 12082.

Auteur

Categorieën