Ga direct naar de content

Uitgelicht: Rendement peuteronderwijs

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 25 2017

Worden publieke investeringen in peuteronderwijs terugverdiend op de lange termijn? Van Huizen et al. onderzoeken dit aan de hand van een Spaanse onderwijshervorming uit 1990, die gratis opvang van hoge kwaliteit voor alle drie- tot vijfjarigen mogelijk maakte. De auteurs vinden dat de maatschappelijke baten van deze hervorming ruim vier keer zo groot waren als de maatschappelijke kosten. Dit is voornamelijk vanwege een hoger inkomenspotentieel van de kinderen op de lange termijn. De baten zijn het grootst voor kinderen uit een laag sociaaleconomisch milieu, maar participatie is onder deze groep ook het laagst.

Studie van: Huizen, T. van, L. Dumhs en J. Plantenga (2016) A cost-benefit analysis of universal preschool education: evidence from a Spanish reform. Utrecht University School of Economics Discussion Paper, 16-11.

Auteur

Categorieën