Ga direct naar de content

Uitgelicht: Regionale groei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 8 2018

Hoe kunnen overheden economische groei stimuleren? Raspe et al. onderzoeken dit aan de hand van data over achthonderd Europese regio’s tussen 1991 en 2012. Ze ­vinden dat factoren als een goed gekwalificeerde beroepsbevol­king, een goede bereikbaarheid en een attractief woon- en werkklimaat groei bevorderen, terwijl hoge kosten voor levensonderhoud, vieze lucht en geluidsoverlast deze belemmeren. Ze pleiten voor een nieuw regionaal economisch beleid, waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar afgestemd worden.

Raspe, O., M. van den Berge en T. de Graaff (2017) Stedelijke regio’s als motoren van economische groei: wat kan beleid doen? Planbureau voor de Leefomgeving, 2901.

Auteur

Categorieën