Ga direct naar de content

Uitgelicht: Productiviteit in crisis

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 16 2020

In een economie kan meer waarde worden gecreëerd wanneer er meer of productiever wordt gewerkt. De productiviteitscrisis die sinds 2005 in de OESO-landen woedt, wijst uit dat de structurele hervormingen van de arbeidsmarkt een lagere productiviteit tot gevolg hebben gehad. Dit ondanks de technologische ontwikkelingen. Kleinknecht noemt twee mogelijke gevolgen van de productiviteitscrisis: óf de voorzieningen van de verzorgingsstaat moeten worden gekort, óf de lagere productiviteit leidt tot het verdwijnen van de middenklasse. In beide gevallen komt de verzorgingsstaat onder druk te staan.

Kleinknecht, A. (2020) The (negative) impact of supply-side labour market reforms on productivity: an overview of the evidence. Cambridge Journal of Economics, 10 januari. Artikel te vinden op academic.oup.com.

Auteur