Ga direct naar de content

Uitgelicht: Polarisatie op het werk

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 20 2020

De loonverschillen tussen de opleidingsniveaus zijn de afgelopen decennia toegenomen. Ook het aantal gewerkte uren per werknemer verschilt steeds sterker, vinden Dias da Silva et al. aan de hand van beroepsindexen van vijftien Europese landen. In routinematige banen is het aantal gewerkte uren per werknemer sterk gedaald, terwijl hoogopgeleide werknemers juist meer uren zijn gaan werken. Patronen in gewerkte uren per werknemer vergroten dus de impact van polarisatie op de loonongelijkheid in Europa.

Dias da Silva, A., A. Laws en F. Petroulakis (2019) Hours of work polarisation? European Central Bank Working Paper, 2324.

Auteur

Categorieën