Ga direct naar de content

Uitgelicht: Parijs is nog ver

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 8 2017

In het Akkoord van Parijs hebben landen afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen: wat is de situatie bijna twee jaar later? Een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat hernieuwbare energiebronnen en op gas gebaseerde energieopwekking de mondiale uitstoot van CO2 terugdringen, maar dat het met de overige broeikasgassen minder vlot gaat. Met name de uitstoot van methaan groeit nog aanzienlijk in de veesector, bij rijstproducenten en als gevolg van de productie van fossiele brandstoffen. Ondanks de progressie op het gebied van CO2-emissies is de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hierdoor met een half procent toegenomen in 2016.

Olivier, J.G.J., K.M. Schure en J.A.H.W. Peters (2017) Trends in global CO2 and total greenhouse gas emissions. PBL-rapport, 2983.

Auteur

Categorieën