Ga direct naar de content

Uitgelicht: Ouderschapskloof

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 27 2019

De loonkloof tussen mannen en vrouwen kan voor een groot deel verklaard worden door de verschillende invloed van ouderschap op het salaris op de lange termijn. Dit vinden Kleven et al. door enquêtes en bevolkingsregisterdata van ouders uit zes Europese landen te analyseren tot tien jaar na het krijgen van een kind. Een kind blijkt in alle landen een groot negatief effect op het salaris van moeders te hebben, terwijl het salaris van de vader grotendeels hetzelfde blijft. Dit effect is ook tien jaar na het begin van het ouderschap nog te zien. Ouderschapsverlof en kinderopvang maken een klein tot geen verschil.

Kleven, H., C. Landais, J. Posch et al. (2019) Child penalties across countries: evidence and explanations. NBER Working Paper, 25524.

Auteur

Categorieën