Ga direct naar de content

Uitgelicht: Opkomende middenklasse

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 26 2017

De laatste tijd zien we dat de inkomensongelijkheid daalt in Latijns-Amerika. Bussolo et al. onderzoeken op ­basis van huishouddata voor de periode 2005–2030 of het ­stijgende aanbod van geschoolde arbeidskrachten ­invloed heeft op deze ontwikkeling. Goed opgeleide werk­nemers worden relatief goedkoper doordat het aanbod van deze krachten sneller toeneemt dan de vraag. Dit leidt niet ­alleen tot minder ongelijkheid, maar ook tot de ­verwachting dat rond 2030 43 procent van de bevolking in ­Latijns-Amerika tot de middenklasse zal behoren; dit is twee keer zoveel als in 2005.

Studie van: Bussolo, M., M. Maliszewska en E. Murard (2017) The long-awaited rise of the middle class in Latin America is finally happening. Worldbank Policy Research Working Paper, WPS6912.

Auteur

Categorieën

3 reacties

 1. M.E.V.R. van Os
  7 jaar geleden

  Dhr. Vervloed Piketty heeft Latijns Amerika niet in zijn onderzoek betrokken.

 2. J.T.M. Vervloed
  7 jaar geleden

  Bedoel:
  Thomas Piketty

 3. J.T.M. Vervloed
  7 jaar geleden

  Weer een indicatie dat de theorieën van Pickety c.s. op drijfzand zijn gebaseerd.