Ga direct naar de content

Uitgelicht: Oost-westmigratie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 24 2017

De uitbreiding van de EU heeft binnen Europa tot grote oost-westmigratiestromen geleid. Kahanec en Pytliková onderzoeken op basis van data voor de periode 1980–2010 de economische effecten hiervan. Migratie vanuit de landen die onlangs bij de EU zijn gekomen blijkt een positief effect te hebben op het bbp per capita en de werkgelegenheidsgraad van de oorspronkelijke EU-landen, maar migratie vanuit Oost-Europese landen blijkt een marginaal negatief te hebben. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden uit een andere samenstelling (qua vaardigheden) van de stromen. De open interne markt levert voor de EU meer voordelen dan nadelen op.

Studie van: Kahanec, M. en M. Pytliková (2016) The economic impact of East-West migration on the European Union. UNU-MERIT Working Paper, 2017-001.

Auteur

Categorieën