Ga direct naar de content

Uitgelicht: Ongelijke pensioenen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 1 2016

Is het ene pensioenfonds wel gelijk aan het andere? Been et al. vergelijken private en publieke pensioenfondsen in zeventien Europese landen over 1995–2011. Zij vinden een significante relatie tussen het groeiende verschil tussen private en publieke pensioenfondsen en de inkomensongelijkheid en armoede onder gepensioneerden. Grotere inkomensongelijkheid en armoede werden gevonden in landen met meer private pensioenfondsen. Landen waar meer overheidsgeld werd uitgegeven aan pensioenfondsen kennen lagere inkomensongelijkheid en armoede onder gepensioneerden.

Studie van: Been J., K. Caminada, K. Goudswaard en O. van Vliet (2016) Public/private pension mix, income inequality, and poverty among the elderly in Europe: an empirical analysis using new and revised OECD data. Netspar Discussion Paper, 08/2016-028.

Auteur

Categorieën