Ga direct naar de content

Uitgelicht: Negatieve rente

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 13 2020

De negatieve rente die in 2014 werd ingevoerd in verschillende Europese landen bracht veel discussie teweeg. Het was onduidelijk wat de economische effecten van dit beleid waren, met name voor de financiële stabiliteit en winstgevendheid van banken. Stráský en Hwang onderzochten het effect van het beleid op de netto-rentemarges van banken in de eurozone en concluderen dat er weinig bewijs is voor negatieve effecten op de winstgevendheid van banken wanneer de rente langere tijd laag blijft.

Stráský, J. en H. Hwang (2019) Negative interest rates in the euro area: does it hurt banks? OECD Working Paper, 1574.

Auteur

Categorieën