Ga direct naar de content

Uitgelicht: Milieuregulering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 26 2018

Strengere milieuregulering kan op de lange termijn tot welvaartswinst leiden. Dit concludeert het Centraal Planbureau op basis van een studie van de wetenschappelijke literatuur. Op korte termijn daalt de productiviteit naar aanleiding van strengere reguleringen vaak enigszins, maar later stabiliseert zij om vervolgens relatief vaak weer naar het beginpunt terug te bewegen. Dit betekent dat de welvaart in brede zin per saldo toeneemt vanwege positieve milieueffecten. Wel is het van belang om een stabiel en voorspelbaar beleid te voeren teneinde de negatieve effecten op bedrijven te beperken.

Centraal Planbureau (2018) De productiviteitseffecten van (milieu-)regelgeving. CPB Notitie, 18 september.

Auteur

Categorieën