Ga direct naar de content

Uitgelicht: Inkomensmobiliteit

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 14 2017

Een van de meest karakteristieke kenmerken van The American Dream is het ideaal dat kinderen een hogere levensstandaard genieten dan hun ouders. Chetty et al. analyseren of de Verenigde Staten dit ideaal van absolute inkomensmobiliteit wel waar maken door data voor de periode 1940–1984 onder de loep te nemen. Het blijkt dat de droom in duigen is gevallen: van de kinderen die geboren zijn in de jaren veertig verdiende negentig procent nog meer dan hun ouders, voor de kinderen uit de jaren tachtig ligt dat aantal slechts op vijftig procent. Modelsimulaties suggereren dat meer economische groei onvoldoende is om deze daling in absolute inkomensmobiliteit terug te draaien. Echter, een verdeling van de groei zoals de kinderen uit de jaren veertig kenden, zou de daling wel substantieel verminderen.

Studie van: Chetty, R., D. Grusky, M. Hell et al. (2016) The fading American Dream: trends in absolute income mobility since 1940. NBER Working Paper, 22910.

Auteur

Categorieën