Ga direct naar de content

Uitgelicht: Hebberige managers

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 29 2017
iStock.com/nuvolanevicata

De beloningen van bedrijfsbestuurders zijn de afgelopen decennia flink gestegen; welke rol speelt de globalisering hierbij? Keller en Olney combineren beloningsgegevens en exportcijfers van Amerikaanse beursbedrijven voor de periode 1993–2013 en vinden dat de toename van topinkomens voor een belangrijk deel verklaard wordt door de mate van internationalisering van bedrijven. De onderzoekers laten zien dat met name bestuurders van slecht bestuurde organisaties zich een relatief groot deel van de exportwaarde toe-eigenen. Dit suggereert dat globalisering de mogelijkheden voor opportunistisch gedrag van bestuurders vergroot.

Keller, W. en W. Olney (2017) Globalization and executive compensation. CESifo Working Paper, 6701.

Auteur

Categorieën