Ga direct naar de content

Uitgelicht: Falend monetair beleid

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 25 2016

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat banken, met name via het inschatten van kredietrisico, een belangrijke rol spelen bij macro-economische schommelingen. Pool analyseert de gevolgen van een verkeerd ingeschat kredietrisico door data van de eurozone te bestuderen. Als meer leningen dan verwacht niet terugbetaald worden, loopt het kapitaal van de banken terug. Banken hebben hierdoor minder geld om uit te lenen, door deze schaarste stijgt de prijs van krediet; de rente die bedrijven moeten betalen stijgt. Bedrijven reageren op deze kostenstijging door hun prijzen te verhogen waardoor de inflatie toeneemt. Deze wisselwerking zorgt ervoor dat monetair beleid niet effectief is wanneer onverwacht veel leningen niet terugbetaald worden, aangezien monetair beleid niet geschikt is om tegelijkertijd inflatie te bestrijden en de rente te verlagen. Als de Centrale Bank de gemeenschappelijke geldhoeveelheid verhoogt, daalt de rente, maar stijgt de inflatie, en vice versa. Gezien de actualiteit van dit probleem lijkt het verstandig om na te denken over alternatieve maatregelen.

Studie van: Pool, S. (2016) Credit defaults, bank lending and the real economy. DNB Working Paper, 2016(518).

Auteur

Categorieën