Ga direct naar de content

Uitgelicht: Douchetimer

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 23 2016

We weten allemaal dat lang douchen slecht is, voor het klimaat en de portemonnee. Waarom blijven we dan toch zo lang onder de douche staan? Götte et al. beargumenteren dat dit komt door de zogenaamde salience bias. Deze bias zorgt ervoor dat gedrag vooral wordt gevormd door opvallende prikkels: als we aan het douchen zijn is het klimaat of onze portemonnee ondergeschikt aan comfort. Middels experimenten laten de auteurs zien dat dit irrationele gedrag simpel kan worden aangepast door het geven van directe feedback. Wanneer een digitale timer terugkoppeling geeft, staan deelnemers 22 procent minder lang onder de douche. Hiermee hebben de onderzoekers een manier gevonden om gedrag aan te passen die veel efficiënter is dan veel lopende campagnes.

Studie van: Götte L., V. Tiefenbeck, K. Degen et al. (2016) Overcoming salience bias: how real-time feedback fosters resource conservation. CEPR Discussion Paper Series, 11480.

Auteur

Categorieën