Ga direct naar de content

Uitgelicht: Doorstuderende docenten

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 3 2017

Wat zijn de effecten van een hbo-masteropleiding op leraren en hun omgeving? Heyma et al. onderzoeken dit voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de hand van een enquête onder leraren die nog bezig zijn met de master of recent afgestudeerd zijn. Er treedt een duidelijke verbetering op van de vakinhoudelijke kennis van de leraar. Leraren raken echter ook minder tevreden met de ondersteuning vanuit de school waar zij doceren, waarschijnlijk omdat zij te weinig tijd voor de master hebben. Individuele leerlingen krijgen van deze leraren meer verantwoordelijkheid, meer aandacht en meer waardering voor positief gedrag.

Studie van: Heyma, A., E. van den Berg, H. Sligte et al. (2016) Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving. SEO-rapport, 2016-80.

Auteur

Categorieën