Ga direct naar de content

Uitgelicht: Doorsluisland

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 10 2020

Het Nederlandse kabinet wil per 1 januari 2021 een voorwaardelijke bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen invoeren. Wat is de impact hiervan op deze geldstromen? Van ’t Riet en Lejour schatten aan de hand van een netwerkanalyse met belastinggegevens voor 2018 van 108 landen dat door de voorgenomen belastingwijziging stromen vanuit Nederland naar aangemerkte laagbelastende landen zullen verdwijnen. Het potentieel voor belastingontwijking neemt hierdoor echter niet af. Internationale coördinatie is dus nodig.

Riet, M. van ’t, en A. Lejour (2019) Netwerkanalyse van een Nederlandse voorwaardelijke bronbelasting op renten en royalty’s. CPB Notitie, november 2019.

Auteur

Categorieën