Ga direct naar de content

Uitgelicht: De reddende robot

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 6 2017

Het wordt vaak gedacht dat de snel grijzer wordende bevolking zal leiden tot lagere economische groei. Er wordt zelfs gevreesd voor secular stagnation: een situatie waarin depressie de normale conditie van de economie wordt. Acemoglu en Restrepo onderzoeken deze hypothese aan de hand van data voor de jaren 1990–2015. Ze vinden geen negatieve relatie tussen een ouder wordende bevolking en de groei van het bbp per capita. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat landen waarin de bevolking snel ouder wordt meer inzetten op automatisering.

Studie van: Acemoglu, D. en P. Restrepo (2017) Secular stagnation? The effect of aging on economic growth in the age of automation. NBER Working Paper, 23077.

Auteur

Categorieën