Ga direct naar de content

Uitgelicht: De levenstevredenheid van economen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 21 2016
iStock_64782311_XLARGEklein.jpg
iStock.com/Nastco

Ook economen vertonen emoties. Feld et al. onderzoeken met een enquête onder Europese economen welke factoren invloed hebben op de levenstevredenheid bij deze beroepsgroep.

Allereerst blijkt dat economen erg gelukkig zijn. Daarnaast ervaren ze meer geluk naarmate ze meer tijd voor onderzoek hebben. Maar een contract dat binnenkort afloopt of niet verlengd wordt, beïnvloedt levenstevredenheid negatief. Opvallend genoeg maakt het niet uit of publicaties succesvol zijn, al kan een hoge publicatiedruk het positieve effect van meer onderzoekstijd teniet doen.

Als economen een hoge werkdruk hebben, heeft dit geen effect op het ervaren geluk. Een oorzaak kan zijn dat men bewust de keuze heeft gemaakt voor een beroep met een hoge werkdruk. Een recente grote verandering in werkdruk blijkt de levenstevredenheid wel te beïnvloeden.

Studie van: Feld, L.P., S. Necker en B.S. Frey (2014) Happiness of economists. CESifo Working Paper Series, 5099.

Auteur

Categorieën