Ga direct naar de content

Uitgelicht: Concurreren naar de top

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 13 2016

In de zakenwereld is er nog steeds een gebrek aan vrouwen in topposities. Hoyer et al. testen de hypothese dat vrouwen niet zo vaak op deze posities terechtkomen omdat ze concurrentie met andere werknemers ontwijken. De auteurs onderzoeken dit door middel van een experiment waarbij kandidaten de keuze krijgen om betaald te worden per verrichte taak of naar hun prestaties ten opzichte van de andere kandidaten. Hieruit blijkt dat mannen vaker kiezen voor het competitieve betalingssysteem dan vrouwen. Deze genderkloof verdwijnt echter wanneer er alleen gekeken wordt naar studenten met bovengemiddelde studieresultaten – vrouwen zijn hier net zo competi-tief als mannen. Dit leidt tot de conclusie dat studieresultaten, met name bij vrouwen, niet alleen een indicator zijn van cognitieve capaciteiten, maar ook invloed hebben op het zelfbeeld van mensen wat betreft hun prestaties in een competitieve wereld later tijdens hun leven. En dit terwijl studieresultaten geen invloed hadden op de prestaties tij-dens het experiment.

Studie van: Hoyer, B., T. van Huizen, L. Keijzer et al. (2016) Do talented women shy away from competition. USE Discussion Paper, 16-06.

Auteur

Categorieën

1 reactie

  1. M.C.A. Devillers
    7 jaar geleden

    In mijn ervaring vervallen competitieve omgevingen tot sociale structuren waarin gelijk krijgen belangrijker wordt dan gelijk hebben. En dus is de Nederlandse wetenschap vervallen tot de leefomgeving van de eigenzinnige verhalenverteller, en de bedrijfscultuur weer vaak tot die van het haantje. Alhoewel het vermogen om geld te genereren altijd enigszins normaliserend zal werken - daar heeft het bedrijfsleven een streepje voor.

    Waarom je het dan weer in de competitie zou moeten zoeken is mij een raadsel.