Ga direct naar de content

Uitgelicht: Brexit door crisis

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 6 2017

Is de Brexit veroorzaakt door de financiële crisis? Op basis van nieuwe enquêtedata vinden Liberini et al. dat mensen die voor de Brexit stemden met name ongelukkig waren over hun persoonlijke financiële situatie, wat suggereert dat de Brexit een indirect gevolg is van de crisis. Voor een breder maatschappelijk ongenoegen vinden ze geen bewijs. Evenmin vinden de onderzoekers veel verschil tussen de generaties, zoals vaak gesuggereerd is. Alleen de jongste jongeren zijn oververtegenwoordigd in het Remain-kamp.

Liberini, F., A.J. Oswald, E. Proto en M. Redoano (2017) Was Brexit caused by the unhappy and the old? IZA Discussion Paper, 11059.

Auteur

Categorieën