Ga direct naar de content

Uitgelicht: Belastende marktmacht

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 5 2019

De regering-Trump heeft de belastingen verlaagd in de hoop de bedrijfsinvesteringen aan te wakkeren. Kopp et al. constateren dat de investeringen weliswaar sterk zijn toegenomen, maar dat dit met name te danken is aan de groei van de Amerikaanse economie. Vanwege de grotere marktmacht van Amerikaanse bedrijven brengen belastingverlagingen een kleinere gedragsreactie teweeg.

Kopp, E., D. Leigh, S. Mursula en S. Tambunlertchai. (2019) U.S. Investment since the Tax Cuts and Jobs Act of 2017. IMF Working Paper, WP/19/120.

Auteur

Categorieën