Ga direct naar de content

Uitgelicht: Baan kwijt

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 3 2017

De crisis heeft tot grote negatieve ontwikkelingen op zowel de arbeids- als de woningmarkt geleid. Meekes en Hassink onderzoeken de invloed van de woningmarkt op de weerbaarheid van arbeiders als ze hun baan bij een bedrijfsfaillissement verliezen. Op basis van Nederlandse maandelijkse data voor 2006–2013 vinden ze dat werkloze huiseigenaren die hun gehele hypotheek hebben afbetaald relatief lang werkloos zijn, maar er slechts marginaal op achteruitgaan qua inkomen. Eigenaren van huizen die ‘onder water’ komen te staan, bijvoorbeeld doordat de prijs van het huis daalt, vinden eerder een nieuwe baan, maar gaan vaak wel significant minder verdienen. De woningmarkt heeft dus een substantieel effect op de kosten van baanverlies.

Studie van: Meekes, J. en W. Hassink (2016) The role of the housing market in workers’ resilience to job displacement after firm bankruptcy. USE Discussion Paper, 2016(10).

Auteur

Categorieën