Ga direct naar de content

Uitgelicht: Arbeidsmarktpolarisatie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 2 2018

De laatste decennia is er in veel landen ­sprake van arbeidsmarktpolarisatie: de werkgele­gen­heid in de laagst en hoogst betaalde beroepen neemt toe ten koste van banen in het middensegment. Zien we dit fenomeen ook in Nederland? ­Terzidis et al. vinden op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek ­signi­ficante verschillen in de mate van polarisatie ­tussen Nederlandse arbeidsmarkt­regio’s: ­de ­polarisatie is het meest zichtbaar in de Randstad, ­terwijl er in veel andere Nederlandse arbeidsmarkt­regio’s helemaal geen sprake van ­polarisatie is. Dit suggereert dat beleid om arbeidsmarkt­polarisatie tegen te gaan het best op regionaal niveau bepaald kan worden.

Terzidis, N., R. van Maarseveen en R. Ortega-Argilés (2017) Employment polarization in local labor markets: the Dutch case. CPB Discussion Paper, 358.

Auteur

Categorieën