Ga direct naar de content

Uit de oude ESB-doos: Het ESB-debat in aanloop naar de grote wijziging van het zorgstelsel in 2006

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 13 2017

“Twee jaar geleden heeft de Wetenschappelijke Raad voor het ­Regeringsbeleid (WRR) met het rapport Volksgezondheidszorg de noodklok geluid. Doel was om de discussie over de toekomst van ons stelsel van gezondheidszorg te heropenen. […] De raad voorzag dat er nu knopen moesten worden doorgehakt, wilde men in de toekomst nog met evenveel trots naar ons nationaal stelsel van zorg kunnen kijken.”

Gunning-Schepers, L.J. en K. Stronks (1999) Stelsel- en keuzediscussie: onlosmakelijk met elkaar verbonden. ESB, 84(4211), D4.

“Het stelsel voor de gezondheidszorg staat onder druk. […] Binnen de huidige systematiek zijn de mogelijkheden tot hervormingen vrijwel uitgeput. Er is behoefte aan aanpassingen om de gezondheidszorg gereed te maken voor de 21e eeuw.”

Bekker, R. (1999) Met zorg besturen. ESB, 84(4211), D10.

“Er bestaat een huiver om tegenwoordig nog met een soort blauwdruk of plan van aanpak voor de gezondheidszorg te komen. Maar juist om de bestuurlijke organisatie van de zorg te vernieuwen, is er een behoefte aan een ‘comprehensive ­approach’.”

Simons, H. (1999) De Haagse cockpit is overbelast. ESB, 84(4211), D15.

“Al meer dan 25 jaar worstelt de overheid met de vraag hoe de gezondheidszorg zo kan worden georganiseerd dat ­tegelijkertijd wordt voldaan aan doelstellingen als toegankelijkheid, kostenbeheersing, kwaliteit en doelmatigheid. De Heilige Graal is helaas nog altijd niet gevonden.”

Schut, F.T. (1999) Schipperen tussen plan en markt. ESB, 84(4211), D16.

“Je kan in de toekomst beter maar niet ziek worden. […] Hoewel het momenteel nog redelijk gaat met de zorg, zal op termijn het stelsel uit zijn voegen barsten.”

Keuzenkamp, H.A. (1999) Gezond blijven. ESB, 84(4211), D32.

“De gedachtevorming over vernieuwingen in de gezondheidszorg is in volle gang. […] Het is mijn voornemen ­binnenkort de Tweede Kamer een notitie over de toekomstige inrichting van het stelsel te sturen.”

Borst-Eilers, E. (2001) Zorgvuldig vernieuwen. ESB, 86(4314), D1.

“Eens in de zoveel tijd moeten maatschappelijke stelsels aangepast worden aan de eisen van de tijd. […] Zo’n moment lijkt in de zorg te zijn aangebroken.”

Van Lieshout, P.A.H. (2001) Stelselmatig herzien. ESB, 86(4314), D3.

“Hoe complex de zorg ook mag zijn, meer markt en minder overheid lijkt mij de enige uitweg uit de huidige impasses van capaciteitstekorten en lange wachtlijsten.”

Bassant, E.H.J. (2001) Het gaat toch echt om meer markt. ESB, 86(4314), D4.

“Het toekomstige zorgstelsel zal moeten ­bestaan uit een basisverzekering met gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. ”

Schut, F.T., A.L. Bovenberg, M.F.M. Canoy, H.A. Keuzekamp en C.N. Teulings (2002) Hervorming zorgstelsel: wat is de slimste weg naar Rome? ESB, 87(4366), 464.

“Volgens het kabinet is het stijgende aandeel van de gezondheidszorg in het nationaal inkomen een molensteen om de nek van de economie. Daarom gaat per 1 januari 2006 het hele stelsel van zorg op de schop. Dit wordt een fiasco.”

Van der Ploeg, F. (2004) Nieuw zorgstelsel veroorzaakt explosie premies en ondermijnt solidariteit. ESB, 89(4447), 558.

“Ik ben voorzichtig optimistisch over de stappen die richting marktwerking in de zorg zijn gezet.”

Keuzenkamp, H.A. (2005) Marktwerking in de zorg. ESB, 90(4464), D21.

Auteur

Categorieën