Ga direct naar de content

Uit de oude ESB-doos: De Millioenennota (1947)

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 31 2016

ESB no.1584 uit 1947 met De miljoenennota van dat jaar.

“Om met enkele inleidende opmerkingen te beginnen: het valt te betreuren – ook de Minister spreekt hierover zijn leedwezen uit – dat dit jaar niet, zoals in beide voorafgaande, de Rijksbegroting geplaatst is tegen de achtergrond van het nationaal budget.

Gezien de grote onzekerheid omtrent de mate van buitenlandse hulpverlening – met name in het kader van het zgn. plan-Mashall – is het niet mogelijk om redelijk verantwoorde schattingen te doen omtrent de omvang van import en export en van het niveau van de algemene bedrijvigheid. Zodra zulks wel mogelijk is, zal tot de opstelling van een nationaal budget worden overgegaan.

Indien voldoende hulp van het buitenland niet zal worden verkregen, zou dit leiden tot vergaande stagnatie van de economische activiteit en zou de verzorging van de bevolking terug vallen tot beneden het physiologisch bestaansminimum.”

Auteur

Categorieën