Ga direct naar de content

Uit de oude doos: Hollands hoge hypotheekrentes

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 7 2017

“In het voorjaar van 2009 beginnen de hypotheekrentes in Nederland structureel af te wijken van die vrijwel overal elders in ­Europa. […] Ook al zitten er haken en ogen aan een internationale vergelijking van hypotheekrentes, toch is het markant dat, waar Nederland vóór de kredietcrisis dicht in de buurt van het EMU-gemiddelde bleef, de rente nadien ver daarboven is komen te liggen. […] De relatief hoge ­Nederlandse hypotheekrentes vielen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis al vroeg op en zij vermoedden kartelvorming. […] Nader onderzoek vond verklaringen in gebrekkige concurrentie op de Nederlandse hypothecaire markt. […] Het lijkt te schorten aan toetreding tot de Nederlandse hypotheekmarkt. Hoewel in theorie buitenlandse toetre­ding mogelijk is, en aantrekkelijk zou moeten zijn, lijkt het in de praktijk problematisch.”

Mark Dijkstra en Maarten Pieter Schinkel

Dijkstra, M. en M. Schinkel (2012) Hollands hoge hypotheekrentes. ESB, 97(4645), 594-597.

Reactie

“De concentratiegraad van de Nederlandse bancaire markt is van oudsher hoog. Ook is bekend dat een hoge concentratiegraad bepaald niet automatisch betekent dat de intensiteit van de concurrentie laag is. […] Een beperkt aantal spelers met natio­nale dekking kan resulteren in een veel intensievere concurrentie dan een situatie van een zeer versnipperde markt met veel lokale ­monopolies. In ons land komt daar nog een specifieke factor bij: de Nederlandse markt voor financiële diensten is extreem open voor nieuwe toetreders. […] De extra-winstmarge die D&S laten zien, lijkt […] hoger dan ze in werkelijkheid is. Zouden de marges echt zo aantrekkelijk zijn, dan zou ons land ondertussen een invasie van Duitse hypotheekaanbieders meemaken.”

Wim Boonstra en Leontine Treur

Boonstra, W. en L. Treur (2012) Reactie op: Hollands hoge hypotheekrentes. ESB, 97(4645), 598-599.

Naschrift

Wij juichen toe dat Wim Boonstra en Leontine Treur (B&T) een inhoude­lijke discussie aangaan. B&T maken belangwekkende opmerkingen. Zo zouden nieuwe toetreders zo’n felle strijd op de Nederlandse hypotheekmarkt vóór de crisis hebben gevoerd dat er verliezen werden gemaakt. De huidige marges zouden niet meer dan weer normaal zijn. […] Maar willen B&T werkelijk beweren dat er voor de crisis in Nederland jarenlang op alle hypotheektypen structureel verlies werd gemaakt? Is de hele hypotheekberg dan toen onder de kostprijs gecreëerd? Als dat zo is, dan hebben de banken heel wat uit te leggen. En dan nog blijft het onduidelijk waarom Nederland vandaag hogere hypotheekrentes heeft dan de rest van Europa.”

Mark Dijkstra en Maarten Pieter Schinkel

Dijkstra, M. en M. Schinkel (2012) Naschrift bij: Hollands hoge hypotheekrentes. ESB, 97(4645), 599.

Auteur

Categorieën