Ga direct naar de content

Uit de oude doos: Een huishoudperspectief op pensioen, wonen en zorg

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 17 2017

Bovenberg, L., B. Boon en E. Rebers (2016) Een huishoudperspectief op pensioen, wonen en zorg. ESB, 101(4732), 262-265.

“Het combineren van pensioen, wonen en zorg is vanuit verschillende perspectieven geanalyseerd. […] Het perspectief van het individuele huishouden, en hoe beleid en regelgeving op huishoudniveau kunnen cumuleren, is daarbij tot nu toe onder­belicht gebleven. Zo is het verstandig om werknemers pensioen te laten opbouwen en om woningeigenaren hun hypotheek (gedeeltelijk) te laten aflossen, maar dit leidt op huishoudniveau tot onbedoelde verschillen in besteedbare inkomens na pensionering van huurders en bezitters van een eigen woning.”

[…] “Een belangrijk knelpunt is dat veel huishoudens hun spaar­ambitie niet goed kunnen afstemmen op hun specifieke situatie in de verschillende domeinen. Daarmee is het lastig consumptie optimaal te spreiden over de levensloop. Zeker voor jonge gezinnen kunnen verplichte besparingen hoger zijn dan gewenst, bij­voorbeeld vanwege de kosten van kinderen en een lager inkomen vanwege zorgtaken.”

[…] “Om aan de specifieke knelpunten tegemoet te komen, schetsen we langs twee dimensies een routekaart voor hervormingen. De eerste dimensie is de gewenste mate van differentiatie tussen huishoudens, bijvoorbeeld in pensioenambitie, liquiditeit en beleggingsvormen. […] De tweede dimensie is hoe differentiatie wordt bereikt: door de aanbieder (‘maatwerk’) of het individu (‘keuzevrijheid’).”

[…] “Vanuit de optiek van het huishouden dienen de hoe­veelheid besparingen en de blootstelling aan risico’s in de domeinen pensioen, wonen en zorg beter op elkaar te worden afgestemd.”

Auteur

Categorieën