Ga direct naar de content

Uit 1953: Enige beschouwingen over de gemeenschappelijke markt voor kolen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 27 2017

“Bij het ingaan der Gemeenschappelijke Markt werden de volgende maatregelen van kracht t.a.v. het onderlinge verkeer in kolen en staal: opheffing van de douanerechten, van de in- en uitvoerrechten en van de beperkingen bij de toewijzing van deviezen voor de aankoop van vaste brandstoffen. Voorts werd een compensatiesysteem ingesteld teneinde de geleidelijke aanpassing van de Belgische en Italiaanse kolenprijzen aan de voorwaarden van de Gemeenschappelijke Markt mogelijk te maken. De Hoge Autoriteit ging tevens over tot het afkondigen van maximumprijzen voor alle kolenbekkens. (…)

Welke wijzigingen heeft nu het inwerking­treden van de Gemeenschappelijke Markt voor ons land en de Nederlandse mijnen medegebracht? De belangrijkste wijziging is wel het herstel van de toestand die vóór de oorlog door de Nederlandse Overheid werd nagestreefd: een vrije markt. Thans echter niet meer een ongebreidelde markt, die in de dertiger jaren kon leiden tot een voor de Limburgse mijnen catastrofale toestand, maar een markt die, binnen de grenzen van door de Hoge Autoriteit vast te stellen minimum- en maximumprijzen, een gezonde concurrentie tussen de kolenproducenten in het vooruitzicht stelt.”

Wemmers, H.H. (1953) Enige beschouwingen over de gemeenschappelijke markt voor kolen. ESB, 38(1893), 701-703.

Auteur

Categorieën