Ga direct naar de content

Tijdelijk effect Azië op emissie-activiteit

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 11 1998

Tijdelijk effect Azië op emissie-activiteit
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 83e jaargang, nr. 4143, pagina 220, 13 maart 1998 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De Aziatische crisis heeft zich bij de emissie-activiteit op de internationale kapitaalmarkten in het vierde kwartaal duidelijk
gemanifesteerd. In het vierde kwartaal van 1997 ondervond vooral de emissies van gewone obligaties een scherpe terugval.
Tegelijkertijd heeft echter een terughoudender opstelling van internationaal opererende beleggers ertoe geleid dat kredietvragers
met een lagere kredietwaardigheid zijn toevlucht heeft gezocht naar alternatieve bronnen in de markt voor ‘syndicated loans’.
Niettemin heeft in geheel 1997 de totale omvang van de internationale emissies volgens recente cijfers van de OESO een nieuw
hoogtepunt bereikt. Gebleken is dat het totale emissie-volume op de internationale financiële markten in 1997 tot een nieuw recordniveau
van $1.769 mrd is gestegen; circa 12% hoger dan het vorige record in 1996 (zie figuur 1).

Figuur 1. Emissie-activiteit internationale kapitaalmarkten in $ mrd.
Kijken we naar de ontwikkeling van emissies in verschillende regio’s, dan blijkt dat de financieringsactiviteiten via de kapitaalmarkten
nog steeds overwegend in het OESO-gebied plaats te vinden (in 1997 87% van het totaal). In het vierde kwartaal zijn emissies in de
Aziatische regio vrijwel stil komen te vallen. Ook blijkt de crisis negatief uitgepakt te hebben voor de overige emerging markets, in zowel
Latijns-Amerika als Oost-Europa. Desondanks laten de opkomende markten in geheel 1997 nog altijd een indrukwekkende groei van het
emissie-volume zien van 44%.
De Aziatische crisis en de daarop volgende olievlekwerking naar de overige emerging markets en de Westerse financiële markten heeft
de trend van een steeds grotere emissie-activiteit op internationale kapitaalmarkten slechts tijdelijk parten gespeeld. De OESO wijst op
het gunstige beursklimaat en de voortdurend lage rentes, die de belangrijkste prikkels zijn voor partijen om in toenemende mate kapitaal
aan te trekken via emissies van aandelen en obligaties op de internationale financiële markten. Tevens mag verwacht worden dat het
voortgaande proces van privatiseringen, saneringen, fusies en overnames zorgt voor een verdere stijging van het emissievolume.

Copyright © 1998 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur