Ga direct naar de content

Thuisonderwijs kost welvaart

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 21 2021

Veel kinderen kregen tijdens de coronacrisis thuisonderwijs. Fuchs-Schündeln et al. onderzoeken op basis van een levensloopmodel de ontwikkeling en benutting van menselijk kapitaal en vinden dat het thuisonderwijs tot een 0,65 procent lagere welvaart over het hele leven voor deze generatie zal leiden. De welvaartsverliezen zijn groter voor kinderen uit achterstands­gezinnen. De auteurs houden in het model rekening met de extra aandacht die ouders aan hun kinderen gaven tijdens de lockdown. Ook houden ze rekening met de kennisaccumulatie over de jaren, wat laat zien dat de gevolgen van de lockdown groter zijn voor jongere kinderen.

Fuchs-Schündeln, N., D. Krueger, A. Ludwig en I. Popova (2020) The long-term distributional and welfare effects of Covid-19 school closures. Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, DP15227.

Auteur

Categorieën