Ga direct naar de content

Tegengestelde veertrouwensindicatoren eurozone

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: januari 20 1999

Tegengestelde veertrouwensindicatoren eurozone
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4189, pagina 119, 12 februari 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

De opmerkelijke divergentie tussen inschatting van de economische situatie door ondernemers en door consumenten in de eurozone
duurt voort. Historisch gezien lopen het ondernemersvertrouwen en consumentenvertrouwen grotendeels in gelijke richting. Echter
reeds meer dan een halfjaar is het ondernemersvertrouwen neerwaarts gericht, terwijl het consumentenvertrouwen recordniveaus
bereikt (figuur 1). Een dergelijke uiteenlopende ontwikkeling is zeldzaam. Sterker nog, volgens de statistieken van Eurostat is dit in
de afgelopen vijftien jaar niet voorgekomen.

Figuur 1. Vertrouwemsindicatoren en bbp-groei eurozone. Vertrouwen als het saldo van het percentage positieve en negatieve
respondenten in de enquête
Terwijl ondernemers vanwege de opkomende-marktencrisis geconfronteerd worden met teruglopende orders, zien de consumenten in de
vorm van de dalende inflatie en dalende rente vooral de positieve aspecten van de crisis. Daar komt bij dat de dalende prijzen veel
ondernemers ook, ondanks lagere inputprijzen, dwingt tot een verscherpte concurrentieslag. Voor de consumenten vertegenwoordigen
de lage inflatie en rente vooral koopkrachtverbeteringen.
De vraag is of uiteindelijk de producenten het consumentenvertrouwen omlaag zullen trekken, en daarmee een scherpere economische
terugval inluiden, of dat de consumenten een voldoende economisch tegenwicht bieden en het sentiment van ondernemers zullen
opkrikken. Historisch vergelijkingsmateriaal is niet voorhanden. Vooralsnog wordt de laatste mogelijkheid het meest waarschijnlijk
geacht. De consumentenbestedingen bepalen immers het leeuwendeel (circa tweederde) van de totale productie. In dat geval zal de
huidige groeivertraging in de eurozone in de tweede helft van dit jaar worden gekeerd.

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur