Ga direct naar de content

Sterke afname WW-uitkeringen ten opzichte van voor pandemie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 8 2022

Sinds twee jaar is Nederland in de ban van de coronapandemie, maar ondanks de groeivertragende, contactbeperkende maatregelen dalen de WW-uitkeringen al geruime tijd. Het aantal WW-uitkeringen was eind 2021 twintig procent lager dan in februari 2020, vóór het uitbreken van de coronapandemie. Met name in Noordoost-Nederland dalen de uitkeringen snel.

In de maanden na het uitbreken van de coronapandemie nam het aantal WW-uitkeringen wel rap toe, van ruim 240.000 eind februari 2020 naar bijna 301.000 eind juli 2020. Dat gold voor alle arbeidsmarktregio’s, maar vooral in Groot-Amsterdam, Zaanstreek/Waterland, Flevoland en Rijnmond. Dat had grotendeels te maken met de aard van de werkgelegenheid. Zo heeft Groot-Amsterdam relatief veel werkgelegenheid in de horeca, uitzendbranche, in toerisme en cultuur en in de luchtvaart. Door de maatregelen konden er minder mensen in deze sectoren aan het werk gaan of blijven, en dat raakte naast Groot-Amsterdam ook de omliggende regio’s.

Die oplopende werkloosheid was echter slechts tijdelijk. In 2021 is de situatie op de arbeidsmarkt behoorlijk veranderd. De spanning op de arbeidsmarkt is volgens cijfers van UWV ongekend hoog. Het aantal WW-uitkeringen nam dan ook in alle arbeidsmarktregio’s af, zelfs ten opzichte van vóór de corona.

De figuur laat zien dat de WW-daling in sommige regio’s sterker was dan in andere. In Groot-Amsterdam is de afname ten opzichte van februari 2020 met elf procent het kleinst. Ook in de omliggende regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond (−12 procent), en in Zaanstreek/Waterland (−14) daalt het aantal WW-uitkeringen minder dan gemiddeld. De noordelijke arbeidsmarktregio’s laten juist een relatief grote daling van de WW zien: Groningen (−28 procent), Friesland (−28), Drenthe (−28), regio Zwolle (−27) en de Achterhoek (−28). Er is hier relatief veel werkgelegenheid in de collectieve ­sectoren, zorg en welzijn, overheid en onderwijs – sectoren die wat werkgelegenheid betreft niet of slechts beperkt getroffen zijn door de coronapandemie. Ook heeft de industrie een belangrijk aandeel in de regionale werkgelegenheid. In de beginfase van de coronacrisis werd deze sector flink getroffen, maar er volgde al snel een herstel van de werk­gelegenheid.

Auteur

Categorieën