Ga direct naar de content

Statistiek: Volatiele delfstoffenwinning stuwt bbp-groei

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 11 2017

■ Ad Stokman (DNB)

Volgens de berekening van het CBS is het reële bbp in het tweede kwartaal 2017 met 1,5 procent kwartaal-op-kwartaal gegroeid, een forse versnelling ten opzichte van het eerste kwartaal (0,6 procent) en het gemiddelde in 2016 (0,7 procent). Met dit groeicijfer is Nederland met afstand koploper in het eurogebied. In de afgelopen twintig jaar was alleen in het eerste kwartaal van 1999 de kwartaalgroei hoger (1,7 procent). Jaar-op-jaar bedraagt de groei van het reële bbp 3,3 procent, voor werkdagen gecorrigeerd is het zelfs 3,8 procent.

De economische groei is breed waarneembaar. Op de overheidsinvesteringen na, noteren alle bestedingscategorieën in het tweede kwartaal 2017 een positieve kwartaalgroei. Ten opzichte van het eerste kwartaal valt op dat de volumegroei van de consumptie is aangetrokken, van zowel huishoudens als de overheid. De groei van de particuliere consumptie (0,8 procent) is in lijn met het hoge consumentenvertrouwen, het voortgaande herstel van de woningmarkt en de aantrekkende werkgelegenheid. Nederland blijft profiteren van de groei van de wereldhandel, waardoor het uitvoervolume van goederen en diensten in het tweede kwartaal van 2017 met 1,8 procent toenam.

Dat de gunstige economische ontwikkeling in veel sectoren te merken is, blijkt ook uit de groei van de toegevoegde waarde per bedrijfstak. Het meest opvallend is het herstel van de groei in de delfstoffenwinning, na een forse krimp in het eerste kwartaal (figuur). Naast de delfstoffenwinning zijn de sterkst groeiende bedrijfstakken de bouw (2,7 procent), informatie en communicatie (2,1 procent) en de zakelijke dienstverlening (1,6 procent). In die laatste sector speelt de toenemende vraag naar uitzendkrachten een belangrijke rol.

Het volatiele verloop van de delfstoffenwinning is van invloed op het verloop van de kwartaalgroei van het bbp en kan een vertekend beeld geven. Zo komt de groeiversnelling van het eerste op het tweede kwartaal met 0,9 procentpunt voor de helft op het conto van de delfstoffenwinning. Als de delfstoffenwinning niet meegerekend wordt, zou de bbp-groei zich de laatste kwartalen minder sterk hebben ontwikkeld, maar was er sprake van een gestaag toenemend groeitempo. Maar ook dan is de bbp-groei in Nederland nog altijd twee keer zo hoog als gemiddeld in het eurogebied.

Auteur

Categorieën