Ga direct naar de content

Statistiek: Recordaantal uitkeringen naar slechts één gemeente

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 9 2016

Gemeenten ontvangen in 2016 in totaal 74 verschillende uitkeringen van het Rijk. Dit zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering en integratie-uitkering Sociaal Domein. Uniek is dat er dit jaar maar liefst 18 uitkeringen (24 procent) zijn die door slechts één gemeente ontvangen worden. Voorbeelden hiervan zijn de decentralisatie-uitkeringen Leeuwarden Culturele Hoofdstad en Business Marathon Smart Mobility Utrecht. Ter vergelijking: in 2013 waren er 4 uitkeringen die door één gemeente ontvangen werden en in 2010 was er geen enkele gemeente die een uitkering ontving die niet ook aan een andere gemeente werd uitgekeerd. Daarentegen komen 7 uitkeringen dit jaar bij alle 390 gemeenten terecht.

In totaal wordt er ruim 33,5 miljard euro verdeeld, ruim een half miljard meer dan vorig jaar. Gemiddeld ontvangen gemeenten per inwoner 1.974 euro aan rijksuitkeringen. Bloemendaal, Midden-Delfland en Blaricum zijn de enige gemeenten die minder dan 1.000 euro per inwoner ontvangen (respectievelijk 949, 981 en 995 euro). Heerlen ontvangt, met 3.499 euro per inwoner, het meest; dat is ruim 77 procent boven het landelijk gemiddelde. De kaart laat zien welke bedragen gemeenten ontvangen als alle uitkeringen bij elkaar worden opgeteld, uitgedrukt als procentuele afwijking van het landelijk gemiddelde per inwoner. Grote en middelgrote steden en perifere regio’s in het noorden ontvangen het meest. Dit komt doordat deze gemeenten worden verondersteld hogere kosten te maken door bijvoorbeeld een zwakke sociale structuur of een sterke centrumfunctie.

Auteur