Ga direct naar de content

Statistiek: Overstappen van autoverzekering

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 9 2017

■ Wilte Zijlstra (AFM)

Uit een screening eind 2016 onder 28.859 leden van het representatieve GfK-consumentenpanel blijkt dat ongeveer vier op de vijf van alle Nederlandse huishoudens een autoverzekering heeft en dat 1,4 procent in de afgelopen twaalf maanden voor het eerst een autoverzekering afsloot. Aangezien deze verzekering verplicht is, kan gesteld worden dat een op de vijf geen auto heeft of er niet in rijdt.

Van de consumenten die al een autoverzekering hadden, is 7,7 procent in de afgelopen twaalf maanden naar een andere verzekeraar overgestapt. Ter vergelijking: volgens zorginformatiebureau Vektis wisselde 6,4 procent eind 2016 van zorgverzekeraar, en de ACM becijferde dat 17 procent van de energieconsumenten tussen medio 2015 en medio 2016 overstapte.

Mensen die zijn overgestapt naar een andere autoverzekering, beoordelen overstappen als makkelijker dan niet-overstappers. In verdiepend onderzoek is 817 autoverzekerden in een experimentele setting gevraagd hoeveel moeite het kost om over te stappen van verzekeraar. Daaruit bleek dat 92 procent van de mensen die het afgelopen jaar overgestapt zijn dit ­gemakkelijk of heel gemakkelijk vond. Twee derde van de niet-overstappers denkt dat switchen gemakkelijk is. In absolute zin vindt een meerderheid van beide groepen overstappen gemakkelijk.

Onderdeel van het experiment was dat twee willekeurig gevormde groepen respondenten een andere vraagstelling kregen. De ene groep kreeg de vraag “Hoe moeilijk denkt u dat het is om over te stappen van verzekeraar?” (het ‘moeilijk-frame’). De andere groep werd gevraagd “Hoe gemakkelijk denkt u dat het is om over te stappen van verzekeraar?” (het ‘gemakkelijk-frame’). Verder waren de vraag- en antwoordmogelijkheden identiek.

Dit verschil in vraagstelling leidde tot statistisch significante verschillen. Zowel overstappers als niet-overstappers die de vraag in het ‘gemakkelijk-frame’ voorgelegd kregen, beoordelen overstappen als gemakkelijker dan respondenten die de vraag in het ‘moeilijk-frame’ kregen (figuur). In absolute termen zijn de verschillen, door deze manier van het formuleren van vragen, enkele procentpunten.

Er lijken vanuit consumentenperspectief dus weinig echte of gepercipieerde overstapdrempels te zijn voor het wisselen van autoverzekering. En door de wijze van formulering, lijken mogelijke drempels zelfs nog verder verlaagd te kunnen worden.

Auteur