Ga direct naar de content

Statistiek: Minderjarige mbo’ers tussen wal en schip

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 13 2016

Sinds het schooljaar 2015-2016 is de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdragen en schoolkosten (WTOS) afgeschaft voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar. De WTOS was een inkomensafhankelijke tegemoetkoming die ouders van minderjarige schoolgaande kinderen maximaal 691 euro per jaar opleverde. In plaats daarvan ontvangen zij nu een kindgebonden budget, dat ter compensatie is opgehoogd met maximaal 116 euro per jaar. Door alle kindregelingen te bundelen in het kindgebonden budget, is het systeem eenvoudiger geworden.

Deze wijzigingen pakken nadelig uit voor de groep minderjarige en leerplichtige leerlingen die een beroepsopleidende leerweg (BOL) aan het mbo volgen. De totale schoolkosten voor zestien- en zeventienjarige mbo’ers zijn gemiddeld 1400 euro. Dat is meer dan twee keer zo veel als de 600 euro die mbo’ers vanaf 18 jaar gemiddeld betalen. Het grootste verschil in kosten wordt veroorzaakt door de reiskosten, gemiddeld ruim 600 euro per jaar, die studenten tot 18 jaar zelf moeten betalen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkent dit probleem en heeft daarom besloten om ook minderjarige mbo-studenten vanaf 1 januari 2007 recht te geven op een ov-kaart.

Maar ook buiten de reiskosten zijn de schoolkosten voor zestien- en zeventienjarige mbo’ers ongeveer 200 euro hoger dan voor studenten van 18 jaar en ouder (figuur). De verklaring voor dit verschil is dat de schoolkosten in het eerste leerjaar van het mbo hoger zijn dan in de andere leerjaren. Hierbij valt te denken aan kosten voor een messenset voor aankomende koks of scharen voor toekomstige kappers. Ook de kosten voor studieboeken en ICT zijn hoger in het eerste jaar. Dit kan ertoe leiden dat vooral kinderen uit gezinnen met een smalle beurs niet altijd de opleiding van hun eerste keuze volgen. Desgevraagd geeft één op de drie ouders met een laag inkomen aan dat de schoolkosten een grote tot zeer grote rol hebben gespeeld bij de opleidingskeuze van hun kind. Mbo-scholen en gemeenten merken dat steeds meer ouders van zestien- en zeventienjarigen moeite hebben met het betalen van de schoolkosten.

Auteur

Categorieën