Ga direct naar de content

Statistiek: Grote tevredenheid met vrije tijd

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 6 2016

Vrije tijd wordt vaak gedefinieerd als de tijd die overblijft als alles wat moet, zoals onderwijs of betaald werk, of noodzakelijk is, zoals eten en slapen, gedaan is. Bijna driekwart van de volwassenen in Nederland is tevreden met de hoeveelheid vrije tijd die ze hebben, 18 procent is niet tevreden en niet ontevreden, en 8 procent is hier ontevreden mee (figuur).

De levensfase waarin mensen zich bevinden en de samenstelling van het huishouden hangen nauw samen met de mate van tevredenheid: 25- tot 45-jarigen zijn minder vaak content met de hoeveelheid vrije tijd. Ook indien er thuiswonende, vooral jonge, kinderen zijn, is de tevredenheid lager.

Ouders met jonge kinderen bevinden zich in een drukke periode van hun leven, waarin zij hun carrière vaak moeten combineren met de zorg en opvoeding van hun kroost. Vooral ouders met jonge kinderen blijken hun leven bovengemiddeld als druk en opgejaagd te ervaren, zo staat in het recente rapport Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De lagere tevredenheid van ouders met (jonge) kinderen gaat samen met de hoeveelheid beschikbare vrije tijd: waar de gemiddelde Nederlander bijna 48 uur vrije tijd per week heeft, is dat voor ouders nog geen 40 uur per week.

Nederlanders zijn gemiddeld genomen meer tevreden met de manier waarop ze hun tijd besteden dan andere Europeanen, zo blijkt uit een vergelijking in het CBS-rapport Welzijn in Nederland 2015. Ze nemen, na Denemarken en Finland, de derde positie in met een gemiddelde score van een 7,5. Inwoners van Bulgarije zijn het minst content met hun tijdsbesteding; zij geven hier gemiddeld slechts een 5,7 voor. Ook in de rest van Europa zien we dat mensen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar, die in de drukke levensfase zitten, minder tevreden zijn met hun tijdsbesteding dan jongeren en ouderen.

Auteur

Categorieën