Ga direct naar de content

Statistiek: Energietransitie financieren met groene obligaties

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 21 2017

■ Alina Borovitskaya (DNB)

Om aan de doelen van het Parijs-akkoord te voldoen, moeten de investeringen in duurzame energie fors worden opgeschroefd. Voor de financiering van deze investeringen is alleen in Nederland al jaarlijks minimaal tien miljard euro aan additioneel kapitaal nodig. Groene obligaties kunnen een oplossing bieden om gedeeltelijk aan deze financieringsbehoefte tegemoet te komen.

Vorig jaar bedroeg het uitgiftevolume van groene obligaties wereldwijd circa 98 miljard dollar, een aanzienlijke toename ten opzichte van 2013 toen 13 miljard dollar uitgegeven werd. Tot 2016 bestond de groene obligatiemarkt voornamelijk uit emissies door internationale ontwikkelingsorganisaties, waaronder de Wereldbank, en niet-bancaire bedrijven. Vorig jaar kwamen echter ook banken, zoals ABN Amro en Rabobank, massaal naar de markt en gaven de eerste overheden groene staatsobligaties uit.

Een belangrijke reden om groene obligaties uit te geven is dat deze inmiddels gelijke of zelfs lagere financieringskosten kennen dan vergelijkbare ­reguliere obligaties. De figuur toont de reguliere en de groene rentecurve van de euro van de Europese Investeringsbank (EIB), de grootste uitgever wereldwijd op de groene obligatiemarkt. Doordat enkele segmenten van de groene rentecurve zich onder de reguliere curve bevinden, kan de EIB zich op die looptijden relatief goedkoper financieren met groene obligaties.

De lagere groene financieringskosten van de EIB zijn een recent fenomeen. Dit valt toe te schrijven aan de schaarste-premie: het aanbod kan de groeiende vraag van beleggers niet bijhouden. Dit komt doordat het potentiële aanbod van groene obligaties wordt gelimiteerd door de ­beschikbaarheid van nieuwe groene projecten. Bovendien is verdere stijging van de vraag waarschijnlijk, gezien de toename van groene beleggingsmandaten bij institutionele beleggers.

Op termijn kan deze relatief gunstige beprijzing van groene investeringen de energietransitie versnellen. Het stimuleert bedrijven om meer groene projecten aan te gaan doordat ze eerder rendabel worden. Daarmee kunnen groene obligaties een bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Auteur

Categorieën