Ga direct naar de content

Statistiek: De beleggingsmix bij beleggingsinstellingen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 16 2016

Sinds eind 2014 is naar aanleiding van de Richtlijn Alternative Investment Fund Managers (AIFM) een nieuw datarapportageregime voor beheerders van beleggingsinstellingen operationeel. Europese toezichtautoriteiten verzamelen data over bijvoorbeeld private-equityfondsen, hedgefondsen, fund of funds en vastgoedfondsen. De beheerders rapporteren – onder meer – over het type instrumenten waarin de door hen beheerde fondsen beleggen, de typen investeerders in de fondsen, de liquiditeit van activa, de in- en uitstroom van investeringen, de fondsspecifieke mogelijkheden van investeerders om in en uit te stappen en de mate van leverage (kortweg: investeringen met vreemd vermogen) waarmee fondsen hun investeringen doen. De geringe hoeveelheid beschikbare informatie over bovenstaande aspecten, zowel voor investeerders als voor toezichthouders, werd door beleidsmakers gezien als een probleem. Zo is de AIFM-sector bijvoorbeeld erg verbonden met de banken- en verzekeringssector, die tijdens de krediet- en schuldencrisis kwetsbaar bleken.

In de figuur is te zien in welke soorten activa verschillende typen fondsen investeren. Effecten bestaat uit aandelen, obligaties, gestructureerde of gesecuritiseerde producten, cashgeld en leningen. Fysieke activa bestaat uit vastgoed, grondstoffen, hout, transport, kunst en ‘anders’. Derivaten bestaat uit rente-, forex-, grondstof-, aandelen- en obligatiederivaten en credit default swaps (CDS). Instellingen voor collectieve belegging omvat voornamelijk investeringen in andere beleggingsfondsen, waarbij wordt onderscheiden welke instellingen wél en welke instellingen níét door de beleggingsinstelling zelf beheerd worden.

De grafiek laat zien dat verschillende soorten fondsen zich duidelijk van elkaar onderscheiden in de typen activa die zij op hun balans hebben staan. Koppeling van dergelijke gegevens aan andere elementen uit de AIFM-datarapportages geeft de toezichthouder verder inzicht in de mate van weerbaarheid van verschillende typen beheerders en fondsen in perioden van stress. Vanuit een systeemperspectief geeft het ook verder inzicht in het type maatregelen dat wél en het type maatregelen dat níét effectief zal zijn om risico’s voor het financiële systeem te verkleinen.

Auteur

Categorieën